VGV-systemet

den digitala loggboken


Den digitala loggboken

VGV-Systemet är Sveriges enda system som gör att ett hus kan redovisas med:
  • dokumenterat miljöriktiga produkter
  • komplett dokumenterade produkter
  • intygat med varandra kompatibla produkter
och därtill full spårbarhet avseende alla redovisade byggprodukter

Kvalité
Varje byggprodukt ska enligt Byggproduktlagen vara lämplig för avsett ändamål, vilket i
praktiken innebär att den ska vara lämpliga och kompatibla i den materialkombination som
föreslås. Producenten intygar riktigheten i detta och på så vis erhålls ett
kvalitetsintyg som är unikt i byggbranschen.

Ekonomi
Den digitala loggboken spar tid och pengar.
Alla i ett byggprojekt känner till hur besvärligt och tidskrävande det är att få till dokumentationen
i ett byggprojekt. I VGV-systemet får du till ett fast pris.