VGV-systemet

den digitala loggboken


Så här fungerar det

Som beställare av VGV-systemet får du en digital loggbok med:

  • inbyggt kvalitetsstyrningssystem.
  • inbyggt miljöstyrningssystem.
  • en sammanställning över upphandlade entreprenörer.
  • en sammanställning av alla entreprenörers produktredovisningar.
  • avstämning mot projektets miljökrav.
  • digital avvikelsehantering.
  • drift och skötsel samlat på ett ställe.
  • av varje berörd producent ett kompatibilitetsintyg.
  • fullständig spårbarhet av byggprodukter.