VGV-systemet

den digitala loggboken


Kontakta oss

Svensk Husdeklaration AB
Box 306
Besöksadress: Torggatan 12 541 27 Skövde

Telefon: 0500-411178
E-post: info@vgv.se
Vår kontakt på Svensk Husdeklaration när det gäller
beställning, information och projektadministration är:

Jan Olof Jansson
Tfn. 0708-41 65 70
E-post: jan@vgv.se
Vår kontakt på Svensk Husdeklaration när det gäller
Byggvarudeklaration, Miljödeklaration, Säkerhets-datablad, Produktdatablad och Drift- och Skötselanvisning är:

Maria Eselböck
Tfn. 031-360 92 22
E-post: maria@vgv.se
Vår kontakt på Svensk Husdeklaration när det gäller
webbplatsen och produktdokument är:

Lilian Jansson
Tfn. 0733-26 32 32
E-post: lilian@vgv.se
Kontaktformulär:
Namn
E-post
Telefon
Meddelande