VGV-systemet

den digitala loggboken


Sagt om VGV-systemet

Weber
Jag har haft turen att arbeta med VGV-systemet sedan 1996. Systemet lanseras av Svensk Husdeklaration AB. Fördelen med systemet är att vi som leverantör vet vilket användningsområde, konstruktion, ingående produkter och vilken entreprenör som utför arbetet. VGV-systemet är unikt på marknaden och belyser bland annat kompatibilitet mellan ingående material som egentligen är en självklarhet att veta innan man påbörjar byggnationen. Jag är övertygad om att alla som bedriver byggnation vill göra rätt från början men vi kan allt för ofta konstatera att då och då figurerar den svenska byggmarknaden i blåsväder på grund av för dåliga kunskaper och uppföljningar. Därför är jag övertygad om att använder man VGV-systemet minimerar man riskerna för att det skall gå fel. Vi som leverantör har alltid möjlighet att lägga fram synpunkter om våra produkters användande eller konstruktion tillsammans med andra material vilket möjliggör begränsning av felkällor. Jag tycker att VGV-systemet är ett koncept i tiden som utvecklas kontinuerligt och lever upp till ett gott renommé och bidrar till ett sunt byggande.

Solna mars 2009

Anders Hansson
Produktchef Golv
Weber
Anders Hansson
Alcro-Beckers
Allt sedan mitten av 1990 talet har Alcro-Beckers AB arbetat med VGV-systemet. För oss som färgtillverkare är metoden guld värd. De flesta produktklagomålen vi får in på våra måleriprodukter beror på att man inte har använt produkterna som vi rekommenderar. Att på ett sätt som VGV-systemet kunna få möjligheten redan innan projektet drar igång granska kompatibilitet dels mellan våra produkter men också mot andra material är oerhört viktigt. Vi har här möjligheten att rätta till felaktiga produkt-kombinationer och lämna förklaringar där vi tycker att entreprenören inte tänker som vi.

Stockholm mars 2009

Per Karneke
Alcro-Beckers AB
Målerikonsulent
Per Karneke
Riksbyggen
Jag har, i min roll som projektledare på Riksbyggen, haft förmånen att sedan 1995 arbeta med Svensk Husdeklaration. Under dessa år har jag upplevt den utveckling av VGV-systemet som genomförts under Jan-Olofs ledning. I dag är systemet näst intill fulländat och ger Riksbyggen och våra kunder, Bostadsrättsföreningarna, en komplett dokumentation av vilka produkter och dess lämplighet i sitt sammanhang, som byggs in i föreningarnas fastigheter.

VGV-systemet ger också besked på om valda produkter, ur miljösynpunkt, är lämpade för sitt ändamål. Jag upplever också att våra entreprenörer i dag känner en trygghet med systemet och att deras producenter tar ansvar för användandet av deras produkter.

Stockholm mars 2009

Klas Spånmark
Projektledare
Riksbyggen
Per Karneke